top of page

DE DEEL

De verschillen in boerderijtypen zijn het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling met sterke regionale verschillen. De verschillen werden vaak gekenmerkt door de indeling van de ruimten zoals de stal, dorsvloer en de deel. De deel is de werkruimte in de stal of schuur. Via de grote deeldeuren werden wagens naar binnen gereden om gelost of geladen te worden. Daarnaast was de deel vaak geheel of gedeeltelijk voorzien van een hooizolder.

 

Tegenwoordig biedt de deel en de oude hooizolder  een unieke en inspirerende vergaderlocatie. Voor meer dan twee generaties was De Deel een boerenbedrijf. In 2016 hebben wij de boerderij aangekocht en werd gestart met een ingrijpende renovatie. Tegenwoordig is De Deel deels een inspirerende vergaderlocatie.

geschiedenis de deel vergaderlocatie

GESCHIEDENIS

De Deel ligt in een landelijke omgeving met een rijke geschiedenis. De kern ‘Achter Wetering’ is omstreeks de 16e eeuw ontstaan en maakte deel uit van het z.g.n. Domproosten Gerecht. Oorspronkelijk bestond het uit de polders Twaalf Hoeven (thans Tuindorp), Zes Hoeven (thans Overvecht), de Gelder Polder en de Achterweteringse Polder. De buurtschap is genoemd naar de ligging aan een dwars gelegen waterloop langs de achterkant van de polderpercelen. Het gebied was een smal en langgerekt gebied met boerderijen en enkele voorname huizen waarvan Huize Persijn als enige is overgebleven.

Naast De Deel ligt Huize Persijn (Achterweteringseweg 10). Het landhuis dateert uit 1781, ontworpen in de vroege Engelse landschapsstijl. In 1878 is het landhuis vernieuwd. Ook het koetshuis is in dat jaar gebouwd. Hendrik Copijn heeft destijds het aangelegen park opnieuw ingericht in de late landschapsstijl, met twee bomenlanen en met gebruik van uitheemse beplanting. Het park ligt als een groene enclave in het open poldergebied van Westbroek. De portierswoning dateert uit circa 1849. Het pand is genoemd naar de oprichter van het landgoed: Adriaan van Persijn (1610-1655).

 

Verder kent de buurtschap diverse fraaie monumentale boerderijen waarvan één een rijksmonument, en wel de 19e-eeuwse gepleisterde boerderij op Achterweteringseweg 70.

Op de plaats van boerderij Noordheide (Achterweteringseweg 34), die dateert uit 1856, zou een kasteeltje genaamd Noord Heide hebben gestaan, dat na 1812 zou zijn afgebroken. De weg naar Achttienhoven, nu de Achterweteringseweg, waaraan de boerderij ligt, heette op het moment dat deze foto werd genomen (1925) Korte Steeg en was toen nog een zandpad. Aan het eind daarvan, richting Achttienhoven, stond een tolboom. (bron: Online Museum De Bilt)

bottom of page